Vennootschapsbelasting

Wat is er nieuw sinds 1 januari 2018?

Gepost op 08-05-2018

De vennootschapsbelasting daalt in twee fasen.

Voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018

Het basistarief daalt van 33,99% naar 29,58%. De aanvullende crisisbijdrage, die hierin verrekend wordt, daalt van 3 naar 2%. Kmo’s kunnen een tarief krijgen van 20,40% op hun eerste winstschijf tot € 100.000, al is dit gebonden aan enkele voorwaarden (zoals een minimale bedrijfsleidersbezoldiging van € 45.000).

De voorwaarde voor de minimale bedrijfsleidersbezoldiging van € 45.000 geldt niet

  • als de belastbare winst van het bedrijf lager ligt dan € 45.000.
  • tijdens de eerste vier belastbare tijdperken na de oprichting van een vennootschap.

Keert de vennootschap een te lage bedrijfsleidersbezoldiging uit, dan wordt er een bijkomende bijzondere aanslag geheven van 5,1% op het ‘tekort’ aan bezoldiging.

Vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021)

Het basistarief daalt verder tot 25%. De aanvullende crisisbijdrage wordt afgeschaft.