Beroepsaansprakelijkheid voor medici

Als medicus wil je 100% gaan voor je patiënten, kies dan ook voor dekking die je dan ook 100% beschermt

Ga naar onze klantenzone

Tijdens je loopbaan kan je betrokken raken in een conflict naar aanleiding van je beroepsactiviteit:

  • Een patiënt klaagt je aan omdat je een foute diagnose zou gesteld hebben.
  • Je vergeet een kompres in het lichaam van een patiënt tijdens een operatie.
  • Een patiënt schuift uit over je net geboende vloer en maakt een lelijke val.
  • ...

In dergelijke gevallen kan je een beroep doen op je beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Die zal, als je aansprakelijk gesteld wordt, ervoor zorgen dat de tegenpartij een correcte schadevergoeding ontvangt.

Fout is belangrijk

De polis komt tussen als door jouw fout schade veroorzaakt werd aan iemand anders.
Het woord fout is belangrijk, want er is enkel dekking als het wel degelijk gaat om een fout of nalatigheid.
De polis voorziet dus niet in een objectieve aansprakelijkheid die elke schade aan derden vergoedt!

Wat is er niet gedekt?

Bepaalde risico’s zijn uitgesloten, zoals:

  • opzettelijk veroorzaakte schade
  • schade door zware fouten (vb. dronkenschap)
  • schade door experimentele behandelingen
  • betwistingen over erelonen

Het Zekerhuis werkt via De Medicusspecialist samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen.
In functie van jouw activiteit, verwachtingen en behoeften, gaan we voor jou op zoek naar de verzekeringsoplossing die het best bij jou past.

 

Bedrijfszeker en een snelle regeling. Ontdek de oplossingen van De Medicusspecialist

Contacteer ons voor meer info