Case: De correcte verzekering voor Airbnb?

Robby - Eigenaar appartement

Robby werkt op een baggerschip gedurende 6 maanden per jaar. Zijn appartement met twee slaapkamers verhuurt hij tijdens zijn afwezigheid via de gekende applicatie Airbnb. Hij vroeg aan Het Zekerhuis wat hij allemaal dient te ondernemen om in orde te zijn met zijn verzekering.

Robby is eigenaar van een appartement en heeft een klassieke verzekering met de waarborgen gebouw + inhoud.   
Sedert 01/04/2017 zijn er nieuwe regels van de Vlaamse overheid. Omdat Robby het persoonlijke gebruiksrecht van zijn appartement overdraagt aan de huurders, dient hij zijn appartement te laten certificeren als een erkend vakantielogies. Dit moet aangevraagd worden aan Toerisme Vlaanderen. Zij zullen de kwaliteit van de woning nagaan. Dat zal ertoe leiden dat de woning wordt ingedeeld in een classificatie van 1 ster tot maximaal 5 sterren.

Toerisme Vlaanderen zal nagaan of de woning voldoet en eventuele verbetervoorstellen maken. Nadien dient Robby zijn woning te laten keuren door een AIB Vincotte. Deze keuring kost ongeveer een €60. Robby kan daarna dan zijn woning zorgeloos verhuren via het platform van Airbnb. 

Tijdens deze gratis inspectie van Toerisme Vlaanderen zullen geldige verzekeringsattesten moeten kunnen voorgelegd worden.

Dit zijn onder meer:
- Brandverzekering gebouw
- Verzekering inboedel
- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben hun algemene voorwaarden aangepast waardoor je voor de deeleconomie van Airbnb geen extra verzekering hoeft af te sluiten.  

Het is best dat je dit ons even vraagt zodat we voor jou de juiste oplossing kunnen voorstellen.