Case: Omzetverzekering en gewaarborgd inkomen

Patrick - Bedrijfsleider van een IT-bedrijf

Patrick is een bedrijfsleider van een IT-bedrijf met een jaarlijkse omzet van €150000.

Hij werkt alleen in zijn bedrijf waardoor bij langdurige ziekte er ook geen omzet in de vennootschap komt.
Als er geen omzet kan gefactureerd worden, betekent dat dat de reserves moeten aangesproken worden.

Want:

-  Professionele kosten blijven doorlopen.
-  Loon is essentieel om de privé-lening en dagelijkse kosten te betalen.

Het sociaal vangnet van een zelfstandige laat niet toe om met een uitkering van €800 deze kosten te dekken.
Wat stelt Het Zekerhuis aan Patrick voor:

Privé

Vennootschap

Loon dat uit de vennootschap wordt gehaald bedraagt €40000 bruto.

Persoonlijke kosten:

Lening woning: €1200 per maand

Overige kosten: €1000 per maand

Omzet in de vennootschap bedraagt €150000.


Professionele kosten:

Leningen zaak: €1000 per maand gedurende 10 jaar

Andere lopende kosten: €750 per maand

Wat stelt het Zekerhuis aan Patrick voor:

Bij arbeidsongeschiktheid wordt €3000 per maand uitbetaald. Dit is ook het maximum dat kan verzekerd worden.

De stelregel is dat je ongeveer tot 80% mag verzekeren van je inkomen. Logisch want je mag niet meer verdienen door een uitkering.

Door de omzetverzekering op maat wordt exact verzekerd wat nodig is.


Indien Patrick langdurig ziek wordt of in het ergste geval zijn beroep niet meer kan uitoefenen, betaalt de omzetverzekering gedurende 10 jaar de lening verder.

De overige vaste kosten worden uitbetaald tot 65 jaar.

Belangrijk om te weten:

- Ook de betaalde premies voor het gewaarborgd loon en de omzetverzekering zijn ten laste van de vennootschap en dus 100% fiscaal aftrekbaar.
- Elke maatschappij legt zijn eigen accenten en legt eigen voorwaarden op. Het is dus perfect mogelijk dat een bepaalde zaak bij de ene maatschappij niet mogelijk is en bij de andere wel. Advies is een must in dergelijke zaken.
- Voor deze verzekering is een medische vragenlijst nodig.
- Bij uitkering van het gewaarborgd inkomen (persoonlijk) zijn geen sociale bijdragen verschuldigd, wel bedrijfsvoorheffing.