Case: Gestolen bedrijfsgoederen

Bert - Zelfstandig loodgieter

Bert (35 jaar) is een zelfstandig loodgieter en vraagt aan Het Zekerhuis wat hij het best doet om zijn waardevol gerief samen met zijn nieuwe bestelwagen te verzekeren.

De facturen (zonder btw):
Inrichting bestelwagen €8500

Gereedschappen en machines €10000
Bestelwagen €25000 

Voor de totale investering van €43500 heeft Bert een investeringskrediet afgesloten.

Wat Bert zeker moet hebben is een een autoverzekering hebben die dekking biedt voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid.

Welke verzekeringen stelt Het Zekerhuis voor, zodat Bert bedrijfszeker is?

Omniumverzekering:
De omniumverzekering biedt Bert de garantie dat zijn wagen onmiddellijk kan vervangen worden door een nieuwe als die onherstelbaar beschadigd is. Die garantie geldt zowel in het geval hij in zijn recht was als in de fout ging.  
Indien Bert in zijn recht is, kan het soms lang aanslepen alvorens de tegenpartij tot vergoeding overgaat (onduidelijk aanrijdingsformulier, vluchtmisdrijf …).
De omniumverzekering betaalt deze kosten onmiddellijk uit, waardoor Bert bedrijfszeker is. Ook bij diefstal komt de omniumverzekering tussen.

Verzekering vervoerde goederen:
Bert krijgt de zekerheid dat zijn werkgerief correct wordt vergoed, als zijn auto is gestolen. Je hoort het maar al te vaak dat een aannemer thuis is bestolen. Zonder deze verzekering is er geen tussenkomst mogelijk. Ook niet te vergeten dat er een tussenkomst is als de inhoud van de bestelwagen is beschadigd door een ongeval, laden en lossen, natuurrampen of vandalisme.

Rechtsbijstand:
De rechtsbijstand van de wagen is ondergebracht in een pakket samen met de andere verzekeringen.
Doordat de rechtsbijstand een type allerisicopolis is voor het voertuig, biedt dit Bert de zekerheid dat er tot het uiterste kan gegaan worden bij geschillen. Als zelfstandig ondernemer moet je ook elke dag voluit kunnen gaan, Bert verwacht terecht hetzelfde van zijn verzekeringen.

Kostprijs?

Verplichte BA verzekering

€400

Omnium

€1200

Inhoud bestelwagen

€650

Rechtsbijstand

€70

De totale kostprijs bedraagt €2320. Door deze verzekeringen te bundelen in een bedrijfspakket krijgt Bert elk jaar een bonus van 10% uitbetaald. Een weloverwogen uitgave, want bij een totaal verlies van het voertuig hetzij door diefstal of eigen schade dient Bert niet opnieuw de zware investering van €43500 te doen.

Belangrijk om te weten is dat deze bedragen in de realiteit hoger of lager kunnen zijn. Dit hangt af van verschillende factoren zoals leeftijd, vermogen wagen, aantal schadegevallen in fout …